Freelin Dreams
Freelin Dreams

 

Welkom / Welcome / Bienvenue / Willkommen

Border Collies

Freelin Dreams

HK 10404796     Enter no sound   / zonder geluid... 
   Enter with sound   /   met geluid.....

     

http://www.facebook.com/FreelinDreams

 


   

Verwacht / Expected :    2020

             ?     &    ?            

  ?    &    ?

Verwachte kleuren / Expected colours :

 .


 


: