• Belangrijk! Vraag om een, officieel door de FOD verplicht garantiecertificaat met de werkelijk volledig betaalde som erop én een factuur met hetzelfde bedrag erop vermeld!
  • Pas dan weet u zeker dat je niet bedrogen wordt, en hebt u te maken met een eerlijke en erkende fokker!
  • Surf op voorhand naar de site van dierenwelzijn; https://www.huisdierinfo.be/hond#Eenhondkiezen .

Freelin Dreams The World is yours Scout

Met grote dank aan Carine om Scout zo goed op te voeden en te verzorgen!

Birth; 23 juli 2020

 L.O.S.H.

 Sable and white

 Hd ; B

 CEA/ TNS Status:

 Drager van Sable, dilute.

Bijna beschikbaar als dekreu  / Almost available as stud 

Contacteer Freelin Dreams om verdere inlichtingen / Contact Freelin Dreams for further information